SZTE ETSZK HÖK :: Hírek

Házirend ETSZK GÓLYATÁBOR 2015
ETSZK HÖK
Házirend ETSZK GÓLYATÁBOR 2015

 Gólyatábori házirend

Általános szabályok:

1. A 2015. évi ETSZK-ás Gólyatábor (továbbiakban: Tábor) szervezői a Egészségtudományi és Szociális képzési Kar Hallgatói Önkormányzatának képviselői, illetve elnöke, alelnökei (továbbiakban: Szervezők). A Táborban résztvevő az, aki a részvételi díjat befizette, és erről a szervezőktől a visszaigazolást megkapta (www.golyatabor.hu vagy szóbeli). A gólyatáborban résztvevő lehet az SZTE Egészségtudományi és Szociális képzési Karhoz tartozó szakok (ápoló, védőnő, gyógytornász, szociális munkás, dentál higiénikus) valamelyikéről származó gólya, szervező, főgólya és vendég. Minden egyéb esetben a főszervezők döntenek a táborban való részvételi jogról.

2. A Táborban kizárólag a résztvevők és szervezők, és ők is csak karszalaggal/ passkártyával tartózkodhatnak. A Tábor területén tartózkodó nem résztvevő, nem regisztrált személyeket a tábor területéről azonnal eltávolítjuk. Az elhagyott vagy nagymértékben sérült passkártya cseréje kötelező, amit a résztvevők a szervezőknél kérvényezhetnek. A passkártyát látható helyen kell hordani, a viselés megtagadása a házirend megsértésének minősül és szankcionálható. A leszakadt karszalagot a szervezők nem kötelesek pótolni.

3. Lázas, fertőző, vagy fertőző bőrbetegségben szenvedő, sérült nyílt sebfelületű személyek, kábítószer, vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személyek a Tábor területére nem léphetnek, ill. ott nem tartózkodhatnak. Az ilyen személyeket a Szervezők a Táborból kizárják, szükség esetén orvosi ellátásra küldik.

4. A Táborról kép- és hangfelvétel készül. Kérésre a felvételeket a Tábor után a Főszervezők a résztvevők rendelkezésére bocsájthatják előzetes cenzúrázás után adathordozókon (pendrive). A Főszervezők a felvételeket közzé tehetik az interneten, de az esetleges visszaélésekért felelősséget nem vállalnak.

5. A Tábor valamennyi résztvevője köteles a szervezők utasításait betartani. A felsőéves szervező csapatvezető (főgólya) felelős a csapat tagjainak biztonságáért, magatartásáért, tevékenységéért, a házirend betartatásáért. A táborszabályzat, vagy a vállalt feladat be nem tartása esetén a szervezésben résztvevősegítő a feladat megvalósításából kizárható, valamint a Tábor elhagyására kötelezhető. A hanyag magatartásából következő kár megtérítése minden esetben kötelező, esetében mérlegelésre nincsen lehetőség.

6. A Táborban mindenki saját, szabad akaratából vesz részt, annak sem egésze, sem részei (pl. feladatok) senkire nézve nem kötelezőek.

7. A Táborban a résztvevők esetlegesen bekövetkező anyagi (pl. lopás, rongálás), egészségügyi (pl. sérülés, nem kívánt terhesség), és egyéb káráért a Szervezőket semmilyen felelősség nem terheli. A Tábor résztvevői ügyelnek saját értékeik biztonságára. A Tábor területén működő értékmegőrző nincs.

8. A Tábor minden résztvevőjének kötelessége a Magyar Köztársaság valamennyi hatályos jogszabályának betartása. Minden résztvevő köteles betartani a tűz- és balesetvédelmi szabályokat. Különös tekintettel: a szállást adó szobákban, és a közösségi épületekben, mellékhelyiségekben dohányzás és nyílt láng használata szigorúan tilos. A tábor területén belül a tűzgyújtás, még a kijelölt tűzrakó helyeken is tilos.

9. A Tábor minden résztvevője köteles a lakosság nyugalmára ügyelni, hangoskodással és egyéb módon nyugalmukat nem zavarni. A Tábor területén a KRESZ szabályai szerint a gépjárművek számára a megengedett maximális sebesség 5km/óra. Az érkezést követően a gépjárművek kulcsait a szervezőknél kell leadni, amit távozásig megőrzünk. A tábor ideje alatt (érkezést és távozást kivéve) gépjárművel mozogni tilos! A kulcsok átvételéről nyilatkozatot minden esetben adunk. Parkolni az esetlegesen kijelölt parkolóhelyeken lehet. A Tábor területén petárdát vagy egyéb, riadalmat keltő eszközt használni, közrendet, közerkölcsöt sértő módon viselkedni tilos.

10. Az éjszakai pihenő kezdete az aznapi program függvényében változhat, ezt a Főszervezők határozzák meg minden nap. Ekkor a zenét és minden más zajt minimálisra kell csökkenteni, vagy meg kell szüntetni.

11. A Tábor üzemi területén (raktárak, büfé, konyha, irodák, stb.) kizárólag a Szervezők és a Táborhely illetékes munkatársai, által kijelölt személyek tartózkodhatnak.

12. A Táborban tilos bárminemű kábítószer fogyasztása, birtoklása, és terjesztése. A Táborban a tizennyolcadik életévét be nem töltött résztvevő részére alkohol fogyasztása és forgalmazása szigorúan tilos. Dohányozni csak a kijelölt dohányzóhelyeken szabad. A szabály megszegése a Táborból való azonnali kizárást és esetleges rendőri feljelentést von maga után!

13. Az esetleges balesetekről, sérülésekről a résztvevő haladéktalanul köteles értesíteni a helyszínen tartózkodó felelős szervezőt, vagy főgólyáját!

14. A Táborban résztvevő köteles a helyszínen az akut, állandó, avagy időszakos betegségeit, allergiáját közölni, illetve az arra való gyógyszerezési útmutatást nyomtatott formában benyújtani. A Szervezők az adatokat szigorú titoktartással kezelik, a csapatvezetőn kívül harmadik személy számára tovább nem adják. A szabály betartására az esetleges vészhelyzetek megelőzése okán van szükség.

15. A Tábor tisztaságáért minden résztvevő egyformán felelős, a hulladékot (emberi és ipari eredetű) az erre kijelölt helyen kell elhelyezni.

16. A táborszabályzattal ellentétes viselkedésre felbujtani, vagy erre utaló magatartást tanúsítani minden résztvevőnek tilos. Verekedni, illetve mások testi épségét veszélyeztetni szigorúan TILOS!

17. Rendkívüli esemény bekövetkeztekor (pl. tűz) követni kell a Szervezők, illetve a Táborhely munkatársainak utasítását.

18. A Tábor és a Táborhely szabályzatát minden résztvevőnek ismernie kell. A szabályzat nem ismeretéből eredő károkért a Szervezők felelősséget nem vállalnak!

19. A Tábor házirendjére egyebekben a helyszínt biztosító Táborhely házirendje az irányadó.

 

20. A Tábor területét mindenki csak külön engedéllyel hagyhatja el!

21. Mind a résztvevők, mind a szervezők AZONNALI jelentési kötölezettséggel rendelkeznek a főszervező felé, amennyiben bármilyen gyanús esemény vagy bűncselekmény szemtanúi.

 

A Tábor jelen szabályzatát minden résztvevő a részvételi díj befizetésével elfogadja. A táborszabályzat be nem tartása esetén a Főszervezők felhívják a résztvevők figyelmét a további szabályszegő magatartás megszüntetésére. A szabályok súlyos megszegése, avagy folytatólagos megsértése esetén a Szervezők együttesen döntenek az esetleges szankcióról, amely lehet részleges vagy teljes kizárás a Táborban való további részvételből. Ilyen esetben a Szervezőket részvételi-díj visszatérítésre, vagy bármilyen kártérítés kifizetésére kötelezni nem lehet. A résztvevők által okozott kár megtérítése ebben az esetben is kötelező! A Táborban részt venni kizárólag felelősségnyilatkozat kitöltésével lehet.

 

Szeged, 2015-08-04. SZTE ETSZK HÖK

Létrehozva 2015-08-04 15:48:28 UTC


Vissza

Hozzászólások

Vendég felhasználó
Nem vagy bejelentkezve.
Jelentkezz be
vagy regisztrálj!
Szavazás

Kari Újság
Kari Újság
SZTE EHÖK
SZTE EHÖK
ETSZK Kar Honlapja
ETSZK Kar Honlapja
PartyPonty
PartyPonty
SZTE Ajándékbolt
SZTE Ajándékbolt
Hökkentő Tv
Hökkentő Tv
Gólyatábor 2011-Dánfok videó
Gólyatábor 2011-Dánfok videó
Hírek címkefelhője